Център за спешна медицинска помощ в град Видин
ЦСМП Видин
Център за спешна медицинска помощ