Център за спешна медицинска помощ в град Видин
ЦСМП Видин
Център за спешна медицинска помощ

Структура

ЦСМП Видин е второстепенен разпоредител с бюджетни средства на издръжка на Министерство на здравеопазването, със седалище и адрес : гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики 119.

Структурата  на ЦСМП Видин включва в себе си следните три части :

 

- Районна координационна централа /РКЦ / с диспечерска зала 

 

- Филиали за спешна медицинска помощ - / ФСМП /  : 

1.ФСМП Видин - гр.Видин, ул.Цар Симеон Велики 119

зав. Д-р Любомир Виденов 

2.ФСМП Белоградчик - гр.Белоградчик, ул.Христо Ботев 34

зав. Д-р Виолета Дочкова 

3.ФСМП Димово - гр.Димово, ул.Георги Димитров 137

зав. Д-р Емил Антов

4.ФСМП Кула - гр.Кула, ул.Георги Бенковски 20 

зав. Д-р Пламен Павлов

5.ФСМП Брегово - гр.Брегово, ул.Толбухин 5 

зав. Д-р Сергей Цветанов

 

- Административно - стопанска част  - състояща се от административни помещения, складови помещения, склад за медикаменти и консумативи, автосервиз и сервизни помещения.