Център за спешна медицинска помощ в град Видин

ЦСМП Видин

Център за спешна медицинска помощ

Центърът е лечебно заведение, в което медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна медицинска помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация.

С ПМС № 195/95 г се създава ЦСМП- Видин на територията на Видинска област, обхваща територия от 3022. кв.км и население 108067 души.

Фактическа дейност ЦСМП започва да развива от 01.9.1996г.

Основната нормативната база, на която се опира дейността е : Наредба № 25 от 1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ –актуализирана ДВ, бр. 69 от 7.08.2001 г.; ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ – от 11.02.2011г И НАРЕДБА № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина". 

 

Актуално